Vespa VBB Standard 150 bắt mắt ở Sài Gòn

Vespa VBB Standard 150 bắt mắt ở Sài Gòn

14/06/2016   |   Đăng bởi Admin

Vespa VBB Standard 150 bắt mắt ở Sài Gòn 1

Vespa VBB Standard 150 bắt mắt ở Sài Gòn 2

Vespa VBB Standard 150 bắt mắt ở Sài Gòn 3

Vespa VBB Standard 150 bắt mắt ở Sài Gòn 4

Vespa VBB Standard 150 bắt mắt ở Sài Gòn 5

Vespa VBB Standard 150 bắt mắt ở Sài Gòn 6

Vespa VBB Standard 150 bắt mắt ở Sài Gòn 7

Vespa VBB Standard 150 bắt mắt ở Sài Gòn 8

Vespa VBB Standard 150 bắt mắt ở Sài Gòn 9