Hướng dẫn mua hàng

Quy định chung của người thuê và cho thuê đồ phượt

Quy định chung của người thuê và cho thuê đồ phượt

19/01/2017

  1. Người thuê đã kiểm tra tình trạng sản phẩm: hình thức ,bao bì và phụ kiện trước khi nhận hàng.
  2. Người thuê đã đặt cọc theo đúng biên bản bàn giao sản phẩm cho thuê
  3. Người thuê đã bàn giao các giấy tờ pháp lý(nếu có) theo theo đúng chính sách cho thuê .