Hình ảnh thực tế

Một số hình ảnh của shop: 

Địa chỉ: 169/2 Trần Kế Xương, phường 7,Phú nhuận